VirtuWorld

....... VirtuWorld - examples of digital art and photos artist - JITA Splítková as Vasagita

21.06.17

Jsou ploché a jen ploché… prostě ploštice



































začátek má vše i ploštice





ale před tím...☺